koristni članki

Kaj je ravnovesje leta 2018 za uravnoteženje vašega čekovnega knjižice?

Včasih ste se usedli enkrat na mesec z bančnim izpiskom, potrdilom in čekovnim registrom ter poskrbeli, da so vsi vaši depoziti in dvigi izpolnjeni.

Šlo je za enostavnejši čas, preden so se razburile spletne goljufije in aplikacije, kot je Mint, so olajšale oblikovanje proračuna - ali vsaj aplikacije so olajšale sledenje porabe. Zdaj banke delajo manj napak, večina transakcij je trenutna in imamo dostop do stanja na našem računu in do seznama transakcij skoraj kadar koli. Uravnoteženje čekovne knjižice? Kdo mora v letu 2018.

Kljub temu še vedno preverjamo (nobena punkcija ni predvidena) s svojimi računi, da se prepričamo, ali je vse v redu in ne bomo dobili prevarjenih ali zaračunanih stroškov prekoračitve. Osebno dobivam besedilne posodobitve in vsak mesec preverjam svoje bančne izpiske in tako je tudi. Imam čekovno knjižico, vendar jo redko uporabljam. Če to storim, gre za najemnino ali zato, ker dolgujem družinskim članom, ki bodo ostali neimenovani, vendar nočejo prenesti programov P2P - denar. Ne pozabite na čekovni register.

Torej, ali uravnotežite svojo čekovno knjigo? In če ne, kakšen sistem uporabljate za preverjanje svojih finančnih računov?